logo_ADBergueda
  • Data i hora oficials:
  • 11:08:03 - 26/03/2019
Ets a: Inici > Actualitat > Notícies
Comparteix:     Enviar:   Imprimir:  

Convocatòria Reindustrialització i Plans Competitivitat 2013

04-06-2013

Aquest mes de maig s’han convocat les línies de suport financer per actuacions de reindustrialització, de suport financer per actuacions de reindustrialització en zones afectades per processos de deslocalització dels sectors tèxtil i de la confecció, calçat, joguines, moble, adoberia i marroquineria, de suport financer a la inversió industrial en la indústria manufacturera Plans de Competitivitat 2013 i també, hi ha una convocatòria especifica pel sector Auto i Aeronàutic.

La convocatòria de reindustrialització-general i competitivitat està oberta a tots els municipis de Catalunya. En el cas de la convocatòria per zones afectades per processos de deslocalització, cal consultar el llistat en la web del MINETUR amb els municipis susceptibles de rebre aquest ajut.

A continuació adjuntem un breu resum de les característiques principals de la línia de reindustrialització – convocatòria general, però us adjuntem totes les bases reguladores i les convocatòries 2013 corresponents perquè sí teniu un projecte pugueu identificar quin s’adequa millor.

 

Beneficiaris: Empreses amb activitat industrial productiva.

Projectes finançables: Projectes de creació, ampliació o trasllat d’establiments industrials. En el cas d’ampliacions o trasllats, els sol•licitants hauran de tenir activitat industrial prèvia.

Despeses finançables:
- Obra civil i edificació (màxim 50% del pressupost finançable)
- Actius materials directament associats a la producció.
Pressupost mínim de les inversions finançables: 100.000 € en el cas de PIME i 750.000€ en el cas de gran empresa.

Import màxim del préstec:
- 60% del pressupost finançable (65% en cas de PIME), en el cas de creació de nous establiments industrials.
- 70% del pressupost finançable (75% en cas de PIME), en el cas d’ampliació o trasllat d’establiments industrials.
- 75% del pressupost finançable (80% en cas de PIME), en el cas que la inversió finançable suposi l'aplicació a escala industrial de tecnologies facilitadores essencials: nanotecnologia, biotecnologia, microelectrònica i materials avançats o si es produeix en els següents àmbits d'activitat industrial: aeronàutica, defensa, béns de equip, indústria electrònica i de telecomunicacions, equipament i sistemes d'energia renovable, e-salut, equipament per al tractament i/o aprofitament d'aigua, mobilitat sostenible i construcció sostenible i intel•ligent.
 

Límits addicionals:
- Com a màxim un sol•licitant podrà rebre el 10% del pressupost total de la línia.
- Com a màxim el 80% del pressupost finançable del projecte podrà ser finançat amb fons públics.
Condicions financeres:
- Tipus d’interès: 4,925% anual. Aquest tipus d’interès es podrà incrementar en el moment de la resolució.
- Termini d’amortització: 10 anys amb un termini de carència de 3 anys.
 

Garanties: En el moment de presentar la sol•licitud s’exigirà la constitució d’una garantia amb les següents característiques:

- Aval d’una entitat de crèdit o societat de garantia recíproca, condicionat a que hi hagi resolució de concessió.
- L'import de l'aval serà del 10 per cent del préstec sol•licitat en el cas de sol•licitants que disposin de comptes inscrits en el registre mercantil dels tres últims exercicis tancats, i el resultat net hagi estat positiu en l'últim exercici tancat. En cas contrari, l'import de l'aval serà del 20 per cent de l'import sol•licitat.
 

Termini d’execució dels projectes: 18 mesos des de la data de la resolució de la concessió.

Pressupost:
- Convocatòria general: 64.175.450 €
- Convocatòria deslocalització: 40.487.990 €
 

Termini de presentació de sol•licituds: fins el 13 de juny de 2013.

Per més informació aquí

Servei d'Innovació i Empresa

Plaça Sant Joan, 16

08600 Berga

Tel. 93.824.77.00
 

Contingut del web relacionat

Butlletí digital - Vols Informació dels cursos, ofertes de formació ocupacional i l'agenda d'activitats a la bustia de correu? apunta't-hi

Agència de Desenvolupament del Berguedà

Plaça Sant Joan, 16, 08600 Berga

Tel. 93.824.77.00

E-Mail: agencia@adbergueda.cat

Agència de col·locació autoritzada pel ministeri de Treball i Seguretat Social amb el Núm. 0900000138

Amb la col·laboració de