logo_ADBergueda
  • Data i hora oficials:
  • 12:32:35 - 19/02/2019
Ets a: Inici > Actualitat > Notícies
Comparteix:     Enviar:   Imprimir:  

El Berguedà, una zona rural en creixement

06-07-2018

 .

El Berguedà, una zona rural en creixement

La publicació aquest juliol de l’Informe Territorial de la Demarcació de Barcelona 2018, presenta un ball de dades, que depenent de les interpretacions poden generar una desafecció envers a l’evolució del Berguedà, però el cert és que l’evolució de l’atur, les prestacions per desocupació i l’evolució turística entre d’altres indicadors presenten valors a l’alça.

 

La casuística geogràfica del Berguedà així com el seu context rural, ens aporta una riquesa territorial encomiable i d’orgull per moltes berguedanes i berguedans, però al mateix temps disposa certes limitacions de creixement difícilment comparables a l’àrea metropolitana i a les seves comarques més properes.

 

Per exemple l’ocupació registrada de la població resident a la comarca del Berguedà acabat l’any 2017 mostra un increment del 0,9%. En xifres absolutes, a finals del 2017 hi ha 14.677 persones ocupades residents a la comarca, 134 més que l’any anterior.

 

La taxa d’ocupació registrada global de la població en edat de treballar a la comarca del Berguedà se situa al 61,4%. Per edats, 2.301 ocupats són menors de 30 anys; 5.687 tenen entre 30 anys i 44 anys; 3.868, entre 45 anys i 54 anys, i 2.821, més de 55 anys. Respecte a l’any anterior, destaca l’increment d’ocupats en els majors de 55 anys (5,0%).

 

Evolució de la població ocupada registrada

Tot i que aquestes xifres són inferiors al creixement d’altres comarques barcelonines, és un augment significatiu de l’ocupació, que difícilment pot ser comparable a comarques de l’àrea metropolitana, que disposen de més recursos de comunicació, infraestructures i amb una major capacitat  de gestió de les organitzacions i empreses.

D’altra banda l’evolució dels llocs de treball (professionals de les empreses de la comarca, hi resideixin o no) trenca la tendència positiva dels darrers tres anys, i manté els llocs de treball.

 

Els llocs de treball assalariat incrementen un 0,6%. Creix la indústria (1,7%) i l’agricultura (0,2%). Dels 15 subsectors principals registren un augment el comerç a l’engròs (4%), les indústries tèxtils (4,1%) i les activitats especialitzades de la construcció (1,2%), entre d’altres.

 

Analitzar la realitat territorial per mitjà de les dades és clau per extreure els canvis a realitzar i fixar un full de ruta, però més clau és dissenyar aquest full de ruta des d’una òptica positiva, per creure i construir un projecte comarcal ferm.

 

Segons l’Anuari Econòmic Comarcal 2017, del BBVA, el Valor Afegit Brut (VAB) de la comarca del Berguedà creix un 2,7% durant l’any 2017, un increment inferior al que es dona al conjunt de Catalunya (3,4%), i que permet consolidar l’increment 2013-2016 (6,9%). D’aquesta manera, la caiguda 2007-2013 (del 16,0%) s’ha recuperat parcialment, de manera que el VAB del 2016 se situa un 10,2% per sota del 2007.

 

 

Cal recordar que el VAP comarcal i les seves oscil·lacions obeeixen a l’estructura productiva del territori i als ritmes i dinàmiques dels seus diferents sectors productius.

 

L’increment del 2016 reflecteix l’impacte positiu dels serveis (augment del 3,0%), frenat per l’increment nul de la indústria i el modest 1,0% de la construcció; finalment, el primari creix un 11,3%.

 

L’evolució de l’atur segueix la tendència decreixent dels darrers anys, amb una disminució de 0,6% respecte a l’any anterior.  A final del 2017 hi ha 2.099 persones aturades registrades a la comarca del Berguedà. La taxa d’atur registral és del 12,1%. Entre els mesos de juny de 2017 i 2018, l’atur ha disminuït en 376 persones; i si comparem l’atur al mes de juny de 2016 i 2018, ha disminuït en 677 persones.

 

 

 

 

El 2017 finalitza amb 9.969 contractes signats. Per tipologia, la contractació indefinida augmenta un 9,7%, un valor semblant a la mitjana de les comarques barcelonines (9,1%), i la temporal cau un 7%, xifra inversa a l’augment de la demarcació (6,5%).

 

A final del 2017 hi ha concedides 1.175 prestacions per desocupació, que representa una disminució del 2,6% respecte a l’any anterior.

 

Els indicadors d’evolució turística de l’oferta al Berguedà el 2017 presenten uns resultats positius. En demanda, els viatgers  en càmpings augmenten un 8,4%, un volum que suposa un augment de més de 7.500 persones en termes absoluts; les pernoctacions augmenten en més de 10.000 (4,0% respecte a l’any anterior).

 

Pel que fa al turisme rural, el nombre de viatgers augmenta (3,3%).  El Berguedà ha recaptat 100.850 euros corresponents a la taxa turística, un increment del 16,0% respecte a l’any 2016.

 

Un altre element a destacar és la pèrdua poblacional, que impacta directament en la correlació d’aquestes dades i la seva mala comparativa a altres comarques amb més població.  Cal se conscient del pes de la població nouvinguda, la qual està molt per sota de la mitjan de la província. Al mateix temps que les pèrdues anuals de l’1,5% anulas passen a 0,4% amb previsions que aquest 2018 no es perdi població al Berguedà.

 

Les tendències canvien sempre, però no es tracta d’un esprint, sinó d’una marató! Si un territori vol millorar, és essencial relligar una estratègia territorial senzilla i clara, que estableixi relacions publico-privades efectives.

 

La diversificació i especialització del Berguedà és positiva i la seva materialització passa per accions com la creació de clústers, les simplificacions administratives, la potenciació de les relacions amb les universitats i centres de coneixement amb les empreses, polítiques d’emprenedoria i de talent, entre d’altres.

 

En aquest sentit vetllar per l’emprenedoria és un element clau per fer més atractiu el conjunt d’indicadors que valoren les empreses que es volen instal·lar al Berguedà, però sobretot no es poden oblidar la potenciació de les activitats ja presents i futures que sorgeixen de les empreses establertes a la comarca. Gràcies a aquestes empreses que a través de la seva gestió hibridant productes i tecnologia, han demostrat la seva competitivitat i capacitat d’adaptació, generant així un futur prometedor.

 

Finalment cal posar especial atenció als microprojectes, tenint present els sectors estratègics amb potencialitat de creixement, així com activar projectes estratègics territorials que van més enllà de les infraestructures. Apostant per les persones del Berguedà que són el major valor actiu del que es disposa.

  

Imatges
Butlletí digital - Vols Informació dels cursos, ofertes de formació ocupacional i l'agenda d'activitats a la bustia de correu? apunta't-hi

Agència de Desenvolupament del Berguedà

Plaça Sant Joan, 16, 08600 Berga

Tel. 93.824.77.00

E-Mail: agencia@adbergueda.cat

Agència de col·locació autoritzada pel ministeri de Treball i Seguretat Social amb el Núm. 0900000138

Amb la col·laboració de